Donasies

Donasie kan inbetaal word by:
FNB
Spaarrekening
Rekening nr: 625 9845 3513
Tak: 254 005


Kontak ons om u Artikel 18A sertifikaat te ontvang waarmee u die donasie van SARS kan terug eis.


Die KosPakkie projek word bestuur as 'n geregistreerde nie winsgewende besigheid.
Abrina4858 Trading As KosPakkies
Reg No: 2007/004876/08